ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK303

Posted by thuanhoa on 03/08/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM023 – Bài toán hình học vui

Bài OSL023 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG023 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD023D và SUD023K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC090M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD283 và NN-86 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: