ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for April, 2013

Kỳ BK097

Posted by thuanhoa on 26/04/2013

Mời bạn cùng  “Đọc Vui và Suy Nghĩ ”  với Thuân Hoà

SO SÁNH
Khỏe không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để Nhẹ xuống .
Kính không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới .
Đẹp không phải là Hút người vào, mà là giữ người ở lại .
Xấu không phải là tại gương mặt, mà ở tại Cách sống .
Khéo không phải là tạo điều To, mà là làm tốt điều Nhỏ .
Hay không phải là Ngạc nhiên, mà là sự Thú vị .
Buồn không phải là Bên ngoài, mà là ẩn Bên trong .

NGHỊCH LÝ THỜI ĐẠI
1)    Ngày nay ta có nhà cửa to hơn, nhưng gia đình bé lại.
2)   Bây giờ là thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.
3)   Ta có nhiều hiểu biết hơn, nhưng kém xử sự.
4)   Thân xác to hơn, nhưng tâm hồn nhỏ lại.
5)   Ta có nội thất cao cấp, nhưng đạo đức thấp tè.
6)   Ta lên Cung trăng và trở lại, nhưng ngại băng qua đường thăm hàng xóm.
7)   Chúng ta quá vô tư và quá ít cười.
8)   Nhà cửa khang trang hơn, nhưng nhiều tổ ấm tan vở.
9)   Ta học kiếm sống, nhưng không có cuộc sống.
10) Ta bận lo nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng.

Bài mới: Kỳ BK097 – Bài DVSN097 – Phiếm CP097

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN097”, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU097, Ô Chữ BOC097 và các bài Toán Vui BTV097a, BTV097b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN097 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU096, Ô chữ BOC096, Toán vui BTV096a, BTV096b của kỳ trước BK096 trong DVSN097

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Toán học của người Maya”, trong mục Các Tài liệu mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD080”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD079”, trong OCD080.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku thứ 52: “Bài GU052”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Ở cuối hai con đường”, của Phạm ín An Ninh, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “Luân hồi với các nhà khoa học” , trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: