ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for August, 2017

Kỳ BK276

Posted by thuanhoa on 25/08/2017


Thông báo quan trọng

Vì Thuận Hoà vắng nhà trong thời gian dài nên “Đọc Vui và Suy Nghĩ” sẽ không phát hành trong tháng Chín và tháng Mười 2017. Kỳ phát hành tái ngộ BK277 sẽ vào ngày Thứ Sáu 03/11/2017. Xin quý độc giả thông cảm.

Giới thiệu sách “Mathematical Chess”

Thuận Hoà vừa có quyển sách “Mathematical Chess” (Cờ Toán học) do nhà xuất bản Xlibris phát hành tại Mỹ.

Nếu bạn là học sinh trung học, đệ nhất cấp hay đệ nhị cấp, muốn trau giồi kỷ năng toán học, như tính toán, tính nhanh, tính nhẩm, luyện tập trí nhớ, óc suy luận, phân tích, lòng kiên trì, hoạch định kế hoạch, cách giải quyết khó khăn, … thì Cờ Toán học là trò chơi hữu ích có thể giúp bạn đạt được kết quả.

Nếu bạn là phụ huynh học sinh cần tìm cách giúp com em bạn đạt kết quả tốt về môn Toán trong trường … thì Cờ Toán học là môn giải trí thích hợp cho con em bạn.

Nếu bạn không còn là học sinh trung học nhưng muốn trắc nghiệm xem trí óc của bạn có còn nhạy bén không, lý luận có còn chính xác không, trí nhớ có còn tốt không, … thì thử vài ván cờ toán học với con em bạn thì bạn sẽ biết câu trả lời.

Cờ Toán học là một trò chơi với 2 người, có tính cách giáo dục và giải trí. Bàn cờ là một bảng vuông có 9 đường ngang và 9 đường dọc. Các con cờ gồm có 9 con số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 6 phép tính: Cộng, Trừ, Nhân, Chia, Lũy thừa (bình phương và lập phương), và Căn số (Căn số bậc 2 và Căn số bậc 3). Cờ Toán học có 10 Định nghĩa và 12 Điều lệ mà mà người chơi phải tuân theo.

Mời quý độc giả xem hình bìa và lời nói đầu của sách Mathematical Chess:

Mathematical chess is a two-player educational and entertaining game played on ten digit pieces (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) and six operator pieces (addition, subtraction, multiplication, division, power, and root). The chessboard is a grid made up of nine vertical and nine horizontal lines. It is flexible and suitable for all students from middle and high schools to universities.
The excessive use of electronic calculators and games has caused a negative impact on the alertness of the minds and the numerical abilities of students at all levels. Dr Ryan said, ‘In numeracy, the young teenage student in 2003 was approximately a quarter of a grade level behind his or her counterpart in 1964.’ This was reported in the article ‘Grade Worse Than in 1960s’ (SMH, 11 February 2008).
Students love challenges and competitions. Dr Robert C. Ferguson writes, ‘A learning environment organised around games has a positive effect on students’ attitudes towards learning’ (‘Teacher’s Guide: Research and Benefits of Chess’, 11 October 2006).
The above statements drive the implementation of this mathematical chess game. Like European chess and Chinese chess, mathematical chess teaches strategy planning, problem-solving, memory improvement, decision-making, concentration, perseverance, observation, analysis, and organisation skill. Mathematical chess itself also promotes numerical abilities, mental alertness, and speedy calculation.
The numeracy performance of students in many countries has not improved since 1960, not because of the incompetence of the teachers, but because an educational game interesting and challenging enough to attract students’ attention did not exist. Mathematical chess can help resolve this drawback.
The author’s dream is to see mathematical chess become a popular game in all middle and high schools, and to see the love and passion of mathematics flowering in the minds of young people around the world.

Mời đọc bài được cho là “Ba câu nói của Albert Einstein”.

Có 3 câu nói, được cho là của Einstein, thường được toàn thể các website Phật giáo thế giới trích dẫn để nói về tính khoa học của đạo Phật.

Câu thứ nhất:

“Phật giáo không cần duyệt xét quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan niệm của mình để chấp nhận khoa học bởi vì Phật giáo bao gồm khoa học và đồng thời cũng vượt qua khoa học. Phật giáo là một chiếc cầu nối liền tôn giáo và những tư tưởng khoa học. Chiếc cầu Phật giáo đã kích thích con người khám phá những tiềm năng lớn lao nằm sâu kín trong chính nó và trong môi trường sống chung quanh nó. Phật giáo siêu việt vượt qua thời gian”.

[Buddhism requires no revision to keep it up today with recent scientific finding. Buddhism needs no surrender its view to science, because it embraces science as well as goes beyond science. Buddhism is a bridge between religious and scientific thoughts, that the stimulates man to discover the talent potentialities within himself and his environment. Buddhism is timeless]

Câu thứ hai:

“Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó”.

[The religion of the future will be a cosmic religion. It would transcend a person God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sence, arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description]

Câu thứ balà phần đầu của câu thứ nhất, thường được trích dẫn như dưới đây:

“Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”.

[If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to keep it up to date with recent scientific finding. Buddhism need no surrender its view to science, becauseit embrances science as well as goes beyond science]

Tuệ Uyển lấy tư liệu từ website: https://fr.scribd.com/…/12636779/Albert-Einstein-on-Buddhism

Bài mới:  Kỳ BK276 – Bài DVSN276 – Phiếm CP276Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN276”, trong mục Các Bài mới nhất.
Mời độc giả giải: Sudoku BSU276, Ô Chữ BOC276 và các bài Toán Vui BTV276a, BTV276b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN276 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU275, Ô chữ BOC2375, Toán vui BTV275a, BTV275b của kỳ trước BK275 trong DVSN276 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: Bài toán Ô số lôgic (10), trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Bài Ô chữ Việt Nam có dấu mới nhất: “Bài OCD256 và NN-59” trong mục Thực tập Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Bài Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD255 và NN-58” trong OCD256 và NN-59

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập giải bài Sudoku mới nhất: “Bài GU157” trong tiểu mục  SUDOKU Thực tập

Mời thực tập giải bài Sudocalc (KenKen) mới nhất: “Bài SDC063”  với 2 khung Sudocalc SDC063ASDC063B, kích thước 5×5 và 6×6, trong tiểu mục SUDOCALC Thực tập.

Mời xem Lời Giải của SUDOCALC “Bài SDC062” trong  Bài SDC063.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tầm”., trong mục Các Bài mới nhất.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: