ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK312

Posted by thuanhoa on 02/11/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.


Bài TVM032 – Năm cái nón

Bài OSL032 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG032 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD032D và SUD032K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC099M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD292 và NN-95 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: