ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

OSL Thực tập


Bài tập Ô Số Logic

          New book “LOGICAL CROSSNUMBER PUZZLES”

Bài Ô Số Lôgic OSL033 – Kỳ BK313, ngày 09/11/2018
Bài Ô Số Lôgic OSL032 – Kỳ BK312, ngày 02/11/2018
Bài Ô Số Lôgic OSL031 – Kỳ BK311, ngày 26/10/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL030 – Kỳ BK310, ngày 19/10/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL029 – Kỳ BK309, ngày 12/10/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL028 – Kỳ BK308, ngày 05/10/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL027 – Kỳ BK307, ngày 31/08/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL026 – Kỳ BK306, ngày 24/08/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL025 – Kỳ BK305, ngày 17/08/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL024 – Kỳ BK304, ngày 10/08/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL023 – Kỳ BK303, ngày 03/08/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL023 – Kỳ BK303, ngày 03/08/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL022 – Kỳ BK302, ngày 27/07/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL021 – Kỳ BK301, ngày 20/07/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL020 – Kỳ BK300, ngày 13/07/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL019 – Kỳ BK299, ngày 06/07/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL018 – Kỳ BK298, ngày 29/06/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL017 – Kỳ BK297, ngày 22/06/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL016 – Kỳ BK296, ngày 15/06/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL015 – Kỳ BK295, ngày 08/06/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL014 – Kỳ BK294, ngày 01/06/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL013 – Kỳ BK293, ngày 25/05/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL012 – Kỳ BK292, ngày 18/05/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL011 – Kỳ BK291, ngày 27/04/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL010 – Kỳ BK290, ngày 20/04/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL009 – Kỳ BK289, ngày 12/04/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL008 – Kỳ BK288, ngày 23/03/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL007 – Kỳ BK287, ngày 16/03/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL006 – Kỳ BK286, ngày 09/03/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL005 – Kỳ BK285, ngày 02/03/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL004 – Kỳ BK284, ngày 09/02/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL003 – Kỳ BK283, ngày 02/02/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL002 – Kỳ BK282, ngày 26/01/2018
Bài Ô Số Lôgic  OSL001 – Kỳ BK281, ngày 19/01/2018
 
%d bloggers like this: