ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for June, 2015

Kỳ BK188

Posted by thuanhoa on 26/06/2015


Mời quý độc giả đọc lại bài “LẤY CỦA BAN NGÀY”
trong “Cổ học tinh hoa” của Nguyễn văn Ngọc:

Nước Tấn có kẻ hiếu lợi(1), một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: “Cái này tôi ăn được, cái này tôi mặc được, cái này tôi tiêu được, cái này tôi dùng được”. Lấy rồi đem đi. Người ta theo đòi tiền, anh ta nói: “Lửa tham(2) nó bốc lên mờ cả hai con mắt(3). Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi các người cứ cho tôi, sau này tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại”.

Người coi chợ thấy càn rỡ, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải trả lại người ấy. Cả chợ cười ồ. Anh ta mắng:

“Thế gian(4) còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dùng thiên phương bách kế(5), ngấm ngầm(6) lấy của người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày(7) so với những kẻ ấy, thì lại chẳng hơn ư? Các người cười ta là các người chưa biết nghĩ!”

LONG MÔN TỬ  (8)

GIẢI NGHĨA:

(1) Hiếu lợi: Ham tiền của quên điều phải trái.
(2) Lửa tham: Lòng tham muốn bốc lên làm ngốt người.
(3) Mờ cả hai con mắt: Chỉ để mắt vào của muốn lấy, ngoại ra không trong thấy gì nữa.
(4) Thế gian: Cõi đời người ta ở.
(5) Thiên phương bách kế: Mưu này, chước khác xoay đủ trăm nghìn cấp.
(6) Ngấm ngầm: Ý nói làm hại một cách bưng bít không để ai biết.
(7) Ban ngày: Lúc sáng sủa dễ trông thấy.
(8) Long môn tử: Tức Tư Mã Thiên làm quan Thái sư nhà Hán, là một nhà sử ký có danh.

LỜI BÀN:

Ðã là kẻ thấy của tối mắt tham vàng bỏ nghĩa, thì dù ít dù nhiều cũng là đáng khinh cả, song đem những kẻ mặt to, tai lớn, vì ham mê phú quý, mà lường thầy phản bạn, hại ngầm đồng bào, so với những quân cắp đường, cắp chợ giữa ban ngày để nuôi miệng thì tôi đáng nặng hơn biết bao nhiêu. Thế mà trách đời chỉ biết chê cười những phường trộm vặt, chứ không biết trừng trị những kẻ đại gian đại ác!

             *     *     *

  Bài mới:  Kỳ BK188 – Bài DVSN188 – Phiếm CP188Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN188”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU188, Ô Chữ BOC188 và các bài Toán Vui BTV188a, BTV188b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN188 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU187, Ô chữ BOC187, Toán vui BTV187a, BTV187b của kỳ trước BK187 trong DVSN188 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “Sinh nhật của Cheryl – Ấn bản mới”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD168” – Tác giả: Lưu Huỳnh, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD167”, trong OCD168.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới nhất: “Bài GU113”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới nhất: “CVB188 – Gởi con Vấn Lệ của mẹ” – Tác giả: XXX, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới nhất: “BND188 – Không đến một nơi nào” – Tác giả: Nguyễn Duy Niên, trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu mới nhất trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người; bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế; bạn cần tìm mẹo vặt để giải quyết nhanh chóng mọi việc trong gia đình, ….. Xin đừng quên tham khảo mục Từ Điển – Tra Cứu”,  mục “Sức khoẻ – Y học” và mục “Mẹo Vặt Sưu Tập” ở cuối Mục Lục.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: