ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for November, 2013

Kỳ BK127

Posted by thuanhoa on 29/11/2013


Mời các bạn yêu thích Sudoku, xem

Bài thực tập Sudoku mới GU074, rất khó, thuộc loại “thử thách” trong tiểu mục
“GU – Sudoku Thực tập”.


Mời bạn cùng suy ngẫm bài thơ “Chính Khí Việt”
của cụ Thái Dịch Lý Đông A, làm tại Liễu Châu năm 1944

Một ngày lạnh nước nguời không tri kỷ.
Ta vỗ án thét lời ca chính khí.
Ðông thê thê như gió thổi u hồn,
Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy.

Lòng sống chết buồn vui bừng nổi dậy,
Thoát lăm le như dục người chọn lấy,
Năm nghìn năm, làn máu bén dạt dào.
Sóng lớp lớp rượu ba tuần thuở ấy.

Tiếng vang vang như thần kêu quỷ hét.
Trời ngập ngập như quân khiêu tướng thét,
Gọi quá khứ vị lai những u hồn
Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.

Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.

Nước Mê Linh trăng thu còn vằng vặc,
Sông Bạch Ðằng sóng vỗ thuyền cắc cắc.
Non Chi Lăng gió cuốn rừng cung đao,
Ðồng Ðống Ða xưong người phơi man mác.

Buổi Sát Thát chàm vai thề đầu mất,
Ngày Bình Ngô nổi cờ không khuất tất,
Khi Cần Vương nhổ mặt lũ gian hùng,
Lúc Cứu Quốc vòng bôn lao uất uất.

Thà làm ma nước Nam không vua Bắc,
Ðầu chẳng còn quyết không đương cắt tóc,
Lửa đốt mình không phụ nợ non sông
Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.

Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.

Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.
Những trung hồn xưa, nay, mai oanh liệt
Mở nguồn sống xưa, nay, mai nước nòi,
Muôn nghìn đời dạt dào chính khí Việt.

Chính khí Việt suốt đất trời bàng bạc,
Chính khí Việt trong máu người Hồng Lạc.
Gió thê thê quất dậy hồn phục hưng
Gươm Vạn Thắng cứu nước nòi giết giặc.

Chính khí Việt là hồn gươm Vạn Thắng,
Sắt tôi với máu đào hun lửa nóng,
Và Ðại Việt muôn năm! Cả toàn dân
Vượt đau nhục lên sống còn hùng tráng.


Bài mới: Kỳ BK127 – Bài DVSN127 – Phiếm CP127


Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: “Bài DVSN127”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời độc giả giải: Sudoku BSU127, Ô Chữ BOC127 và các bài Toán Vui BTV127a, BTV127b, trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN127 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của: Sudoku BSU126, Ô chữ BOC126, Toán vui BTV126a, BTV126b của kỳ trước BK126 trong DVSN127 kỳ này.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: “CP127 – Giải toán bằng lý luận thông thường”, trong mục Các Bài mới nhất.

Mời giải Ô chữ Việt Nam có dấu: “Bài OCD110”, trong mục Ô Chữ Việt Nam có dấu.

Mời xem Lời Giải của Ô chữ VN có dấu: “Bài OCD109”, trong OCD110.

Mời ôn lại các Quy luật Sudoku trong mục SU – Sudoku Quy luật.

Mời thực tập khung Sudoku mới: “Bài GU074”, trong tiểu mục GU – Sudoku Thực tập.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “CVB127 – Câu chuyện có nhiều thành ngữ, tục ngữ nhất”, do Nguyễn Đắc Song Phương giới thiệu, trong mục Chuyện Vui Buồn.

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “BND127 – Bao Công”, (không biết tác giả), trong mục Bài Nên Đọc.

Mời đọc và góp ý các Kết quả Nghiên cứu trong mục Kết quả Nghiên cứu .

Bạn cần hiểu biết, cần phiên dịch về từ ngữ, bạn cần tra cứu về ngày, giờ, dương lịch, âm lịch, đất nước, con người, bạn thường âu lo về sức khoẻ, thực phẩm, bịnh tật, y tế, v v …… Xin đừng quên tham khảo mục TỪ ĐIỂN-Y HỌC-TRA CỨU ở cuối phần MỤC LỤC.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: