ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Kỳ BK308

Posted by thuanhoa on 05/10/2018


Mời quý độc giả xem và thực tập các bài mới dưới đây.

Bài TVM028 – Chứng minh 2 + 2 = 5

Bài OSL028 – Bài Ô Số Lôgic thực tập mới nhất

MCG028 – Ván Cờ Toán Học thực tập mới nhất

Bài SUD028D và SUD028K – Hai bài Sudoku thực tập mới nhất

SDC095M – Bài Sudocalc (KenKen) thực tập mới nhất

Bài OCD288 và NN-91 – Bài Ô Chữ VN có dấu thực tập mới nhất


Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: