ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Archive for April, 2011

Kỳ BK011

Posted by thuanhoa on 29/04/2011

Bài mới: Kỳ BK011 – Bài DVSN011 – Phiếm CP011

Mời đọc bài Đọc Vui và Suy Nghĩ mới nhất: DVSN011 trong tiểu mục “DVSN kỳ nầy” của mục “Đọc Vui và Suy Nghĩ”.

Mờii độc giả giải khung Sudoku BSU011 , khung Ô Chữ BOC011 và các bài Toán Vui BTV011a, BTV011b trong bài Đọc Vui và Suy Nghĩ DVSN011 kỳ nầy.

Mời xem Lời Giải của Sudoku BSU010, Ô chữ BOC010, Toán vui BTV010a, BTV010b của kỳ trước BK010.

Mời đọc Chuyện Phiếm mới nhất: CP011 – Bài toán sinh nhật trong tiểu mục “Phiếm kỳ nầy” của mục “Chuyện Phiếm Khoa Học”.

Mời đọc Quy luật giải Sudoku “Hình chữ nhật có cùng trị khẳng định” trong tiểu mục “Một số Quy luật giải Sudoku” của mục “Sudoku Tài liệu”.

Mời đọc Chuyện Vui Buồn mới: “Cậu bé đánh giày” trong mục “Chuyện Vui Buồn …”

Mời đọc Bài Nên Đọc mới: “15 Điều để chúng ta suy gẫm” do Minh Lam sưu tầm, trong mục “Bài Nên Đọc …”.

Mời đọc Kết quả Nghiên cứu mới “Độ dài của trung tuyến tam giác theo 3 cạnh” trong mục “Kết quả Nghiên cứu” .

Bạn tìm được một công thức toán học mới ở trình độ trung bình? lời giải của một bài toán hóc búa? vv … Mời bạn gởi đăng ở mục Kết quả Nghiên cứu”.

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggers like this: