ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

CP271 – Trò chơi trượt xuBạn có 7 đồng 5 xu (hay đồng 5 cent) và một hình ngôi sao 8 cánh đều vẽ trên giấy (hay trên bàn viết). Đầu mỗi cánh sao có một vòng tròn nhỏ để bạn có thể đặt vừa đồng xu vào như hình dưới đây:

 

Mục đích của trò chơi là bạn phải tuần tự đặt hết 7 đồng xu vào 7 vòng tròn trên cánh của ngôi sao.

Thoạt trông thì thấy dễ lắm! nhưng không phải vậy. Lý do là vì cách bạn đặt các đồng xu phải theo điều kiện như sau:

Đặt đồng xu vào một vòng tròn trống của ngôi sao rồi di chuyển đồng
xu đó theo một đường thẳng nào đó trên ngôi sao để đến một vòng
tròn trống khác và nằm yên ở đó.

Mời bạn thử tài. Nếu vẫn còn lộng cộng không biết lối ra thì bạn có thể thực tập trước với một hình vuông và 3 đồng xu.

Nếu bạn thấy thích thú với trò chơi nầy thì hãy thử với một hình bát giác đều có các đường chéo với 8 vòng tròn nhỏ ở 8 đỉnh và 7 đồng 5 xu.

Lời giải cho trò chơi trượt xu

Nếu bạn vẫn chưa đặt được 7 đồng xu vào 7 vòng tròn nhỏ ở 8 cánh của ngôi sao, thì mời bạn thử cách giải quyết như sau:

1) Đặt đồng xu thứ nhất vào một vòng tròn trống bất kỳ (thí dụ vòng tròn X) rồi trượt đồng xu đến một ô trống khác.

2) Đặt đồng xu thứ hai tại vòng tròn trống nào (thí dụ vòng tròn Y) rồi trượt đồng xuđến vòng tròn X.

3) Đặt đồng xu thứ ba tại vòng tròn trống nào (thí dụ vòng tròn Z) rồi trượt đến vòng tròn Y.

……………

Cứ thế tiếp tục cho đến đồng xu thứ bảy.

Chúc bạn vui vẻ.

 

Thuận Hoà
2017

 
%d bloggers like this: