ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN165


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK165   –   Bài:  DVSN165SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC165


image004

TOÁN VUI


BTV165a – Tuân nuôi nhiều thú vật trong nhà. Phân nửa số thú là mèo, một phần ba là chó. Ngoài gà và chó ra, Tuân còn nuôi thêm một con kỳ đà. Hỏi vậy: số thú của Tuân là bao nhiêu?

BTV165b – Bạn có bình A đựng 12 lít nước và 2 bình rỗng: bình B dung tích 8 lít và bình C dung tích 5 lít. Làm sao chia đều 12 lít nước ra 2 bình A và B ?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK164


image006

 

BTV164a:
Chuyện có thể xảy ra nếu ba Tý nói câu đó vào ngày 1 tháng Giêng và nếu Tý sinh ngày 31 tháng Chạp. Hôm kia là ngày 30 tháng Chạp năm ngoái, Tý còn 12 tuổi.
Hôm qua là ngày 31 tháng Chạp năm ngoái, đã đến ngày để nói Tý 13 tuổi!.
Từ đầu năm nay đến ngày 30 tháng Chạp năm nay, tuổi của Tý vẫn là 13. Nhưng đến ngày 31 tháng Chạp năm nay, thì tuổi của Tý là 14!

Sang năm tới, đến ngày 31 tháng Chạp thì tuổi của Tý sẽ nhảy lên 15!

 

BTV164b:
Giả sử 2 người thợ bắt đầu công việc lúc 9 giờ.
Thợ 1 bắt đầu hớt tóc cho khách 1 lúc 9 giờ và xong lúc 9 giờ 15 phút.
Thợ 2 cũng bắt đầu cạo râu cho khánh 2 lúc 9 giờ và xong lúc 9 giờ 5 phút.
Thợ 2 tiếp tục hớt tóc và cạo râu cho khách 3 bắt đầu lúc 9 giờ 5 phút và xong trong 20, tức là lúc 9 giờ 25 phút. Sau đó, tiếp tục cạo râu cho khách 1 và xong trong 5 phút, tức là lúc 9 giờ 30 phút.
Thợ 1 sau khi hớt tóc xong cho khách 1 lúc 9 giờ 15 phút thì tiếp tục hớt tóc cho khách 2 trong 15 phút, tức là lúc 9 giờ 30 phút.

Tóm lại: 2 người thợ phục vụ cho 3 người khách xong lúc 9 giờ 30 phút, tức là chỉ trong 30 phút.

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK166

 
%d bloggers like this: