ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN169


ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK169   –   Bài:  DVSN169SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC169


image004

TOÁN VUI

BTV169a –  Chứng minh rằng X4 – X2 chia đúng cho 12, X là một số nguyên dương bất kỳ.

BTV169b –  Tí đố bạn: “Tôi có 1 hộp viết chì màu rất đẹp. Bạn thử nói xem có bao nhìêu cây trong hộp? Tôi chỉ có thể cho ban biết là: các cây viết đều là màu đỏ, trừ 2 cây, đều là màu xanh, trừ 2 cây và đều là màu vàng, trừ 2 cây”.

LỜI GIẢI:   Kỳ BK168

image006
BTV168a:
Chỉ có 2 cạnh là cần 11 cây đinh cho mỗi cạnh. Hai cạnh còn lại, mỗi cạnh chỉ cần 9 cây đinh.
Tổng cộng: Bác thợ mộc cần 11 + 11 + 9 + 9 = 40 cây đinh.
Mời độc giả giải tiếp: Nếu miếng nhôm và mặt bàn đều có hình lục giác đều và mỗi cạnh cần 7 cây đinh cách khoảng nhau, thì sao?

BTV168b:
Trong 5 tỉ lệ 1/3, 1/4, 1/5/ 1/7 và 1/9 có một tỉ lệ sai.
Có 4 tỉ lệ đúng. Số chim mất N tương ứng với các tỉ lệ nầy phải là 1 bội số chung của các mẫu số của các tỉ lệ.
Nếu 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 đúng => N = bsc(3,4,5,7) = 420
Nếu 1/3, 1/4, 1/5, 1/9 đúng => N = bsc(3,4,5,9) = 180
Nếu 1/3, 1/4, 1/7, 1/9 đúng => N = bsc(3,4,7,9) = 252
Nếu 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 đúng => N = bsc(3,5,7,9) = 315
Nếu 1/4, 1/5, 1/7, 1/9 đúng => N = bsc(4,5,7,9) = 1260

Tiệm có 300 chim, bay mất 100 nên còn lại 200.
=> Trong các trường hợp trên, chỉ có trườngg hợp thứ nhì là nhận được
=> Tỉ lệ của các chim sẻ, cưởng, sáo, oanh là đúng
=> Tỉ lệ 1/7 chim yến còn lại là sai. Thực sự số chim yến còn lai là 200 – 180 = 20 con
Số chim sáo còn lại = 180/ 5 = 36
Số chim oanh còn lại =180 /9 = 20 => Số chim sáo lúc đầu = 20 x 3 = 60
=> Số chim sáo đã bay mất = 60 – 36 = 24 con.

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK170

 

 
%d bloggers like this: